آرشیو تگها: شرح حال دکتر عبدالحمید ابوالحمد

زندگی نامه دکتر عبدالحمید ابوالحمد، استاد حقوق اداری و اساسی و وکیل دادگستری

دکتر عبدالحمید ابوالحمد

قضاوت آنلاین: دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکترای خود را از دانشکده حقوق پاریس اخذ کرد، سپس ایران بازگشت و حقوق اداری و اساسی را در دانشکده حقوق تهران تدریس نمود.

بیشتر بخوانید »