آرشیو تگها: شرح حال نهال ایروانی ثانی

نهال ایروانی ثانی

نهال ایروانی ثانی قاضی دادگاه سانتا کلارا آمریکا

نهال ایروانی ثانی دومین حقوقدانی که در تاریخ جامعه ایرانیان آمریکا به عنوان آمریکایی ایرانی تبار به سمت قاضی مجتمع دادگاهی سانتا کلارا منصوب و شروع به کار نمود.

بیشتر بخوانید »