آرشیو تگها: شرط وقوع عقد بیع

قولنامه فروش اتومبیل تعهد به عقد بیع است (رأی اصراری ۳۵۷۰)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قولنامه فروش اتومبیل دلالت بر انتقال مالکیت آن در زمان عقد به خریدار دارد یا تعهد فروشنده به انتقال مالکیت خودرو در زمان تنظیم سند رسمی؟

بیشتر بخوانید »