آرشیو تگها: شرکت های تجاری

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

قانون تجارت

مواد 1 الی 300 ‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ‌مصوب 1347 جایگزین مواد مواد 21 الی 93 قانون تجارت ‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی گردید.

بیشتر بخوانید »

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون تجارت

قانون تجارت ایران ناظر بر انواع شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری، قراردادهای تجاری، ورشکستگی، اعاده اعتبار، اسم تجارتی، شخصیت حقوقی و مقررات نهایی است.

بیشتر بخوانید »