آرشیو تگها: شرکت

شراکت گدایان

حکایت و داستان

لازمه شراکت دو شخص وجود شرایطی در آنها است وگرنه بعد از مدتی منتهی به جدایی و شاید دشمنی می شود زیرا اگر شریک خوب بود، خدا هم شریک می گرفت.

بیشتر بخوانید »