آرشیو تگها: شناسایی اموال

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مقالات حقوقی

نقد و بررسی نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله شناسایی اموال، حبس مدیون، روش اثبات اعسار و تقسیط توسط دکتر حسن محسنی

بیشتر بخوانید »