آرشیو تگها: شناسایی قاتل ناشناس

هوش امیر کبیر

امیر کبیر صدر اعظم ایران

قضاوت آنلاین: در زمان صدرات امیر کبیر، قتلی در تهران واقع شد که هویت قاتل ناشناس گزارش شد اما وی توانست با دقت نظر و هوش سرشار خود قاتل را براحتی شناسایی نماید.

بیشتر بخوانید »