آرشیو تگها: شناسه قضایی

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی به منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه تصویب شد.

بیشتر بخوانید »