آرشیو تگها: شهادت کذب در دادسرا

شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است

مقالات حقوق جزای اختصاصی

شهادت کذب در دادسرا با قرائتی از ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مانند شهادت در دادگاه جرم است با با تفسیر مضیق پاسخ منفی است؟

بیشتر بخوانید »