آرشیو تگها: شهادت کذب

چاقوی دسته طلایی

حکایت و داستان

چاقوی دسته طلایی از ماجرای بهلول عاقل تأکید بر عمل به نصایح بزرگان که حاصل تجربه آنان است، دارد. تنها در این صورت ممکن است سرانجامی جز پشیمانی نصیب ما نشود.

بیشتر بخوانید »