آرشیو تگها: شهر بی مسجد

عبادت خدا

حکایت و داستان

مفهوم عبادت خدا را در حکایت شیخی که به شهری رفت تا مردم را به آخرت تشویق کند و یکی از فضلای شهر معنی عبادت حقیقی را برای شیخ تشریح کرد، بخوانید.

بیشتر بخوانید »