آرشیو تگها: شورای عالی فضای مجازی

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور

متون حقوقی

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 6 شهریور 1389 توس این شورا تصویب شد.

بیشتر بخوانید »