آرشیو تگها: شکایت تکراری

تعقیب مجدد متهم در جرم ربا خواری و ارتباط با اعتبار امر مختومه کیفری

نشست قضايی قضات دادگستری

شرایط تعقیب مجدد متهم در جرم ربا خواری و ارتباط آن با اعتبار امر مختومه کیفری و شرایط این امر و جرم تحصیل جرم از طریق نامشروع چیست؟

بیشتر بخوانید »

شکایت مجدد شاکی قبل از خاتمه رسیدگی به شکایت اول (نظریه مشورتی ۲۷۵۰)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم شکایت مجدد شاکی با تغییر عنوان جرم و یا بدون آن قبل از قطعیت حکم شکایت اول در نظریه مشورتی شماره 2750 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید »