آرشیو تگها: شیخ محمد باقر رسا خورگامی

باقر رسا

شیخ محمد باقر رسا خورگامی

محمد باقر رسا از قضات مسلط به قضاوت با درایتی چشمگیر در امور قضایی که پنجاه جلد كتاب خطی خود در اصول را وقف كتابخانه آیت الله رودباری کرد

بیشتر بخوانید »