آرشیو تگها: شیخ محمد عبده

زندگی نامه شیخ محمد تقی عبده بروجردی (قاضی دادگستری، مدرس فقه، اصول و حقوق)

شیخ محمد تقی عبده بروجردی

قضاوت آنلاین: محمد تقی عبده بروجردی، در سال 1331 هجری قمری با سمت عضو محكمه استیناف تهران وارد دستگاه قضایی شد. مدت سی سال رئیس محکمه انتظامی قضاوت تهران بود.

بیشتر بخوانید »