آرشیو تگها: شیعیان غیرایرانی

قانون حاکم بر احوال شخصیه شعیان غیرایرانی قانون ایران است

شعبه دادگاه

شیعیان کشورهای بیگانه از جهت قانون حاکم بر احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و ارث تابع قوانین کشور ایران می باشند نه قانون کشور دولت متبوع خود.

بیشتر بخوانید »