آرشیو تگها: صلاحیت دادگاه کیفری دو

رسیدگی جرم رانندگی بدون گواهی نامه در صلاحیت دادسرای عمومی (نظریه مشورتی ۱۱۰۷)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در پي تغيير تعرفه خدمات قضايي موضوع قانون بودجه 95 و میزان مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي رسيدگي به آن در صلاحيت دادسراي عمومی است.

بیشتر بخوانید »

رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه در دادسرای عمومی

بخشنامه های اجرایی

در پي تغيير تعرفه خدمات قضايي موضوع قانون بودجه 95 و میزان مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي رسيدگي به آن در صلاحيت دادسراي عمومی است.

بیشتر بخوانید »

رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادسرای عمومی است

بخشنامه های اجرایی

رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه به موجب قانون بودجه سال 1395 و جدول تعیین تعرفه های بودجه ای و افزایش جزای نقدی در صلاحیت دادسرای عمومی

بیشتر بخوانید »