آرشیو تگها: طرق مطالبه وجه چک

از چه مراجعی می توان وجه چک را وصول کرد؟

مقالات حقوقی

قضاوت آنلاین: دارنده وجه چک، برای وصول آن، از طریق مراجعه به مراجع اداری، قضایی اعم از کیفری و حقوقی، باید شرایط و ضوابطی که مربوط به صلاحیت را رعایت کند.

بیشتر بخوانید »