آرشیو تگها: عدم صلاحيت

اعتبار قانونی تصمیمات مراجع قضایی فاقد صلاحیت محلی

مقالات آیین دادرسی کیفری

ارزش و اعتبار تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت نزد مرجع قضایی صالح در قانون تصریح نشده است و این امر سبب بروز دو رویه قضایی متضاد در محاکم شده است.

بیشتر بخوانید »