آرشیو تگها: عدم صلاحیت محلی

آراء وحدت رویه ناظر به صلاحیت ذاتی، نسبی یا محلی محاکم

حجة الاسلام و المسلمين حسين مختاري

قاضی دادگاه برای تشخیص صلاحیت، علاوه بر قوانین موضوعه باید از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت نیز آگاهی داشته باشد.

بیشتر بخوانید »