آرشیو تگها: عروسی مختلط

مفهوم فساد و فحشاء در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مراد قانونگذار از فساد و فحشاء در ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 چیست و آیا جنشن های مختلط را شامل می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

برگزاری جشن مختلط مصداق فساد و فحشاء نیست

جشن مختلط فحشاء نیست

برگزاری جشن عروسی مختلط و بی حجابی برخی میهمانان مشمول ساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیست.

بیشتر بخوانید »