آرشیو تگها: عضوی گیری در سایت

دادگاه صالح رسیدگی به اتهام تأسیس و راه اندازی سایت مبتذل و مستهجن

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: رسیدگی به اتهام تأسیس و راه اندازی سایت در اینترنت و انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در آن، عضوی گیری و تشکیل گروه، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

بیشتر بخوانید »