آرشیو تگها: عنصر معنوی جرم

علم متهم به حمل مشروب الکلی به مایع در حال حمل

نشست قضايی قضات دادگستری

علم مرتکب به مایع در حال حمل و میزان خلوص الکل در جرم حمل مشروبات الکلی کدام یک از ارکان تحقق این جرم محسوب شده و در وقوع آن مؤثر است؟

بیشتر بخوانید »

انتساب صریح عمل مجرمانه و قصد اضرار از شرایط تحقق جرم افتراء است (مشاوره قضایی ۶)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: جرم افتراء از جرائمی است که برای تحقق آن نسبت عمل مجرمانه باید بطور صریح به شخص معینی صورت گیرد و نسبت دهنده دارای سوءنیت خاص نیز باشد.

بیشتر بخوانید »

اقدامات وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل فاقد عنصر معنوی جرم افتراء است

شعبه دادگاه

آیا از آنجایی که اقدامات وکیل دادگستری در مقام وکالت برای دفاع از حقوق موکل اعم از شفاهی در جلسه دادگاه و یا به موجب لایحه تقدیمی فاقد قصد افتراء خواهد بود؟

بیشتر بخوانید »