آرشیو تگها: فرار از زندان

آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح مصوب 1381 هیأت وزیران

سلاح و مهمات

قضاوت آنلاین: آیین نامه اجرایی نحوه اقدام مأموران نظامی نسبت به فرار شخص بازداشتی، زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال در تاریخ 30 تیر 1381 تصویب شد.

بیشتر بخوانید »