آرشیو تگها: فرجامخواهی از حکم اعدام

قابلیت فرجام خواهی حکم اعدام در جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویه ۷۴۳)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

اختلاف نظر آثار نسخ صریح ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در احکام قبل از قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه 743 هیأت عمومی

بیشتر بخوانید »