آرشیو تگها: فسخ معامله به علت خیار غبن

فسخ معامله به علت خیار غبن افحش (رأی وحدت رویه ۸۲۱)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

چنانچه در قرارداد سقوط خیار غبن فاحش شرط شود آیا اسقاط این غبن شامل خیار غبن افحش که مراتب اعلای غبن است هم می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »