آرشیو تگها: فقدان عنصر قانونی جرم

مجازات سگ گردانی در اماکن عمومی و دخالت دادستان در آن

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا سگ گردانی منجر به تسبیب در جنایت، اخلال در نظم و آسایش عمومی یا حرکات غیر متعارف و تهدید علیه بهداشت عمومی، جرم و قابل مجازات است؟

بیشتر بخوانید »

مجازات پوشاندن پلاک خودرو و ناخوانا کردن آن

شعبه دادگاه

آیا پوشاندن پلاک خودرو و ناخوانا کردن آن مشمول ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده یا تنها تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی است؟

بیشتر بخوانید »

شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است

مقالات حقوق جزای اختصاصی

شهادت کذب در دادسرا با قرائتی از ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مانند شهادت در دادگاه جرم است با با تفسیر مضیق پاسخ منفی است؟

بیشتر بخوانید »

حمل و نگهداری باتوم، دستبند، فشنگ، پوکه و بی سیم به جز تفنگ بادی جرم نیست (نظریه مشورتی ۷۶۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا حمل و نگهداری تجهیزات نظامی مانند باتوم، دستبند، فشنگ، پوکه و بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مطابق قوانین جزایی ایران جرم است یا خیر تفنگ باید چطور؟

بیشتر بخوانید »

روزه خواری از طریق استعمال سیگار در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

روزه خواری

رویه قضایی در خصوص با ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام از گذشته تا سنوات اخیر بر آن بود که این عمل مصداقی از فعل رام موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است اما قضاوت نسل جوان با کنکاش در مراد قانونگذار و بیان استدلال های ظریف، عقیده بر جرم نبوده عمل و خلاء قانونی در این زمینه دارند.

بیشتر بخوانید »