آرشیو تگها: فنون گوش دادن

راهکارهای عملی گوش دادن فعال

مهارت گوش‌دادن

قضاوت آنلاین: گوش دادن فعال، یافتن معنای گفتار دیگران در ذهن است، مهارتی که نیازمند یادگیری می باشد اما شنیدن فعالیتی جسمی است که نیازی به یادگیری دارد.

بیشتر بخوانید »