آرشیو تگها: قاضی خوشنام

زندگی نامه اسد الله مصباحی مرجانی، قاضی دادگستری

اسد الله مصباحی مرجانی

قضاوت آنلاین: اسد الله مصباحی مرجانی از قضات خوشنام، متعهد و عالی مقام و مورد توجه قضات جوان در دادگستری بود که توانست سمت های متعدد و مهم قضایی را احراز کند.

بیشتر بخوانید »