آرشیو تگها: قاضی فاسد

خر ما از کرگی دم نداشت

داستان ضربت‌المثل‌ها

وجه تسمیه ضرب المثل فارسی «خر ما از کرگی دم نداشت» چیست و خاستگاه آن در تاریخ چیست و نقش قاضی دادگستری در پیدایش این ضرب المثل مشهور فارسی چه می باشد؟

بیشتر بخوانید »

خیانت قاضی

خیانت

قضاوت آنلاین: به لحاظ آثار مهم مترتب بر تصمیم قاضی، شغل قضاء دارای منزلت خاص در جامعه است و لازم می آید تا نظارت بر کار قاضی نسبت به دیگر مشاغل دو چندان باشد.

بیشتر بخوانید »