آرشیو تگها: قانون بازرگانی

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون تجارت

قانون تجارت ایران ناظر بر انواع شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری، قراردادهای تجاری، ورشکستگی، اعاده اعتبار، اسم تجارتی، شخصیت حقوقی و مقررات نهایی است.

بیشتر بخوانید »