آرشیو تگها: قانون جدید سیگار

قانون پنهان کردن پاکت های سیگار

قانون پنهان کردن پاکت های سیگار

نیکوتین سیگار،سبب سختی ترک آن می شود.به این دلیل، تلاش هایی در جهان برای روی نیاوردن افراد به سیگار در حال انجام است که منجر به وضع قوانین جدید است.

بیشتر بخوانید »

قانون یکسان سازی پاکت های سیگار در بریتانیا

قانون یکسان سازی پاکت های سیگار در بریتانیا

پس سال ها بحث پيرامون قانوني شدن يکسان سازي جعبه هاي سيگار در بريتانيا، نهايتاً پارلمان اين کشور در پنجشنيه 19 مي اين قانون را تصويب نمود.

بیشتر بخوانید »