آرشیو تگها: قانون حاکم

قانون حاکم بر احوال شخصیه شعیان غیرایرانی قانون ایران است

شعبه دادگاه

شیعیان کشورهای بیگانه از جهت قانون حاکم بر احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و ارث تابع قوانین کشور ایران می باشند نه قانون کشور دولت متبوع خود.

بیشتر بخوانید »

احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم ایران که به قانون کشور متبوع خود استناد نکنند، تابع قانون ایران خواهدبود

شعبه دادگاه

هرگاه اتباع خارجه مقیم کشور ایران، در دعاوی مربوط به احوال شخصیه خود مانند طلاق، به قوانین کشور خود استناد نکنند، قانون ایران حاکم است.

بیشتر بخوانید »