آرشیو تگها: قانون دادرسی جرائم نیروهای مسلح

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳

قانون آیین دادرسی

بعد از وضع قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 قانون آيين دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به عنوان مواد بعدی آن قانون تصویب گردید.

بیشتر بخوانید »