آرشیو تگها: قانون سیگار

قانون پنهان کردن پاکت های سیگار

قانون پنهان کردن پاکت های سیگار

نیکوتین سیگار،سبب سختی ترک آن می شود.به این دلیل، تلاش هایی در جهان برای روی نیاوردن افراد به سیگار در حال انجام است که منجر به وضع قوانین جدید است.

بیشتر بخوانید »