آرشیو تگها: قانون مجازات اسلامی تعزیرات

قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده (تنقیح شده)

قانون مجازات اسلامی

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 از مهمترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.

بیشتر بخوانید »