آرشیو تگها: قانون گروه های سیاسی

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

قانون

قضاوت آنلاین: قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را مجلس در سال 1394 تصویب نمود اما به جهت مخالفت شورای نگهبان با آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد.

بیشتر بخوانید »