آرشیو تگها: قاچاق کالا

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه

در اجرای ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع تصویب شد.

بیشتر بخوانید »