آرشیو تگها: قرارداد بانکی

بی اعتباری سود و جریمه بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی (نظریه مشورتی ۱۰۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سود و جریمه بانکی قراردادهای تسهیلات بانک با مشتریان که مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد، فاقد اعتبار قانونی است.

بیشتر بخوانید »

دایره شمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (نظریه مشورتی ۷۶۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی وحدت رویه 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل پرونده های جریانی است ولی آیا شامل پرونده های تسویه شده نیز می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »