آرشیو تگها: قرارداد 1973

الزامات قانونی مومیایی کردن جسد

جسد مومیایی

مومیایی کردن جسد به صورت طبیعی و مصنوعی با شیوه های باستانی و حفاظت و مراقبت از آن، در چه مواردی اختیاری و در چه زمان هایی اجباری است؟

بیشتر بخوانید »