آرشیو تگها: قرار اناطه

ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی و حقیقی و شرایط تعقیب آنان (نظريه ۳۰۳۰)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

لازمه رسيدگي به جرائم ورشکستگي به تقصير و تقلب تاجر در دادسرا آن است که قبلاً حکم ورشکستگي شخص حقيقي يا حقوقي تاجر از دادگاه حقوقی عمومي صادر شود.

بیشتر بخوانید »