آرشیو تگها: قوانین حقوقی

قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

کار، کارگر و کارفرما

مت کامل قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29 آبان 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون لازم الاچراء و حاکم بر روابط کارگران و کارفرمایان کشور می باشد.

بیشتر بخوانید »

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

اجاره,قانون روابط مؤجر و مستأجر

قضاوت آنلاین: قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376 ناظر بر امکان مسکونی و کسبی بوده که آگاهی بر آن بر مالکان و مستأجر برای آشنایی با حقوق و تکالیف خود امری ضروری است.

بیشتر بخوانید »