آرشیو تگها: قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

اپلیکیشن اندرویدی کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات

کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات

اپلیکیشن اندرویدی کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات معاوت حقوقی ریاست جمهوری، حاوی قوانین و مقررات منتشره معاونت تدوین، تنقیح است.

بیشتر بخوانید »