آرشیو تگها: قولنامه

دایره شمول رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خلع ید و اثبات مالکیت (نظریه شماره 730)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چه تأثیری در دعاوی خلع ید و اثبات مالکیت و قلع و قمع بنا دارد؟

بیشتر بخوانید »