آرشیو تگها: قیمت دیه کامل انسان

نرخ دیه کامل در ماه های غیر حرام سال 1395 (بخشنامه شماره 85407 رئیس قوه قضاییه)

دیه

قضاوت آنلاین:اقسام دیه در شرع مقدس اسلام آمده اما ارزش ریالی آن هر ساله با توجه به نرخ تورم از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و اعلام که مبنای محاسبه دیه می باشد.

بیشتر بخوانید »