آرشیو تگها: ماده 1 قانون تشدید مجازات

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند

متون حقوقی

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند مصوب 31 اردیبهشت ماه 1308 مجلس شورای ملی

بیشتر بخوانید »

حکم تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات کلاهبرداری

نشست قضايی قضات دادگستری

حکم تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 چیست؟

بیشتر بخوانید »