آرشیو تگها: ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

ابطال قرارداد تسهیلات خلاف بانک مرکزی (رأی وحدت رویه 794)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

ابطال قراردادهای بانکی سود تسهیلات مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی با توجه به رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید شد.

بیشتر بخوانید »