آرشیو تگها: ماده 105 قانون مجازات اسلامی

مرور زمان پرداخت عوارض تغییر کاربری غیر مجاز

دادستانی کل کشور

آیا محکومیت به پرداخت عوارض جرم تغییر کاربری غیر مجاز به علت فقدان وصف مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی است، مشمول مرور زمان نیست؟

بیشتر بخوانید »

مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در مرور زمان جرائم

شعبه دادگاه

با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی در مرور زمان جرائم تعزیری مبداء محاسبه تاریخ آخرین اقدام تعقیبی تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه کیفری چه می باشد؟

بیشتر بخوانید »