آرشیو تگها: ماده 1131 قانون مدنی

سقوط حق فسخ نکاح مستلزم علم به حق فسخ و فوریت اعمال آن است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

حق فسخ طرفین در نکاح در صورتی ساقط خواهد شد که صاحب حق علاوه بر علم به خیار از فوریت اعمال آن در مدت عرفی هم مطلع بوده باشد و اقدام نکند.

بیشتر بخوانید »