آرشیو تگها: ماده 1174 قانون مدنی

ضمانت اجرای کیفری ممانعت از ملاقات شخص ذی حق با طفل (مشاوره قضایی 7)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: با وصف تغییرات عنصر قانونی جرم ممانعت از ملاقات طفل با ذی حق، مع الوصف در ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 مجازات متناسبی برای آن تعیین نگردید.

بیشتر بخوانید »